نتایج آزمون Ept دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

نتایج آزمون Ept دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

نتایج آزمون Ept دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
.....................

داوطلبان می توانند بامراجعه به سامانه http://english.iau.ac.ir/ept از نتایج این آزمون آگاهی یابند.ضمنا امکان بازیابی پرونده داوطلبان از طریق شماره تماس۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۳ ، فراهم می باشدنوشتن دیدگاه


ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.