عدم پرداخت هزینه انصراف داوطلبانی که با درخواست چابجایی آنها موافقت شده است.

منتشر شده در پنج شنبه, 21 آبان 1394 21:53
تعداد بازدید: 2967

عدم پرداخت هزینه انصراف داوطلبانی که با درخواست چابجایی آنها موافقت شده است.

.......................................

دکتر علوی فاضل رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: کلیه داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند و همچنین داوطلبانی که با درخواست جابجایی آنها موافقت شده است بنا بر بخشنامه شماره 21/23215 مورخ 29/07/93 از پرداخت هزینه انصراف معاف می باشند. وی همچنان تاکید کرد که بخشنامه مذکور به تائید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی رسیده و اجرای آن توسط واحدهای دانشگاهی الزامی می باشد.