کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2110
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2660
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2311
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1820
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1673
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1768
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1761
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1709
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1679
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1675
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1930
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1894
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1875
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1913
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1911
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1625
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1640
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1672
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1658
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1621
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1804
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1528
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1772
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1764
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1740
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1769
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1806
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1621
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1674
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1717

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.