کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1993
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2522
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2186
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1705
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1588
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1680
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1672
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1636
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1600
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1598
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1822
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1784
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1761
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1805
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1792
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1520
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1544
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1582
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1553
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1521
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1703
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1435
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1666
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1653
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1632
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1656
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1690
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1517
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1559
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1610

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.