کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2063
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2605
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2259
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1767
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1634
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1728
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1723
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1677
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1646
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1640
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1881
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1842
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1821
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1866
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1862
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1580
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1601
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1635
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1610
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1577
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1762
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1485
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1725
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1713
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1693
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1719
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1753
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1570
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1621
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1670

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.