کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1566
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2020
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1719
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1262
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1255
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1320
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1294
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1280
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1271
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1228
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1427
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1345
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1340
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1415
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1358
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1182
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1197
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1218
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1191
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1187
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1256
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1109
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1261
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1252
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1254
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1208
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1247
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1158
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1155
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1170

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.