کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1650
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2121
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1830
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1364
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1339
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1415
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1399
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1385
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1357
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1330
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1527
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1458
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1449
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1525
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1477
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1278
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1292
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1313
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1286
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1271
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1376
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1195
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1370
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1355
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1343
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1329
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1358
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1251
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1257
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1275

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.