کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1943
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2420
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2126
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1640
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1542
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1630
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1618
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1589
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1554
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1546
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1768
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1709
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1693
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1749
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1733
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1465
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1496
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1531
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1500
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1468
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1643
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1385
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1609
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1591
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1576
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1583
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1611
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1468
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1500
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1539

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.