کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2321
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2864
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2504
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1987
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1849
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1950
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1944
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1886
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1839
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1876
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2131
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2067
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2054
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2068
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2097
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1795
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1795
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1818
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1818
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1780
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1975
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1687
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1953
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1916
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1906
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1939
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1987
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1775
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1844
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1875

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.