کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2263
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2804
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2457
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1934
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1802
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1893
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1888
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1838
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1791
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1819
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2075
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2026
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2009
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2018
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2051
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1746
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1747
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1771
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1778
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1732
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1927
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1634
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1902
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1878
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1861
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1888
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1937
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1730
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1789
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1832

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.