کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2159
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2711
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2360
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1862
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1719
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1807
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1811
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1759
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1716
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1731
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1979
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1939
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1922
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1948
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1957
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1663
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1671
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1706
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1696
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1655
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1854
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1559
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1817
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1813
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1785
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1812
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1855
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1658
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1719
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1764

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.