کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2380
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2919
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2557
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2041
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1898
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2005
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 2005
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1949
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1893
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1926
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2189
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2125
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2112
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2124
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2152
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1850
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1849
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1871
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1865
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1839
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2034
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1750
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2011
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1964
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1959
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 2000
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2054
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1834
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1899
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1926

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.