• 1
  • 1

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2620
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3133
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2788
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2264
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 2125
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2233
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 2259
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 2192
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2132
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2153
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2425
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2380
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2338
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2344
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2384
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 2106
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 2071
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 2132
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2084
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 2083
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2258
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1972
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2238
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2193
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2188
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 2229
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2307
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2085
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2121
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2151

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.