کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2211
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2762
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2406
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1896
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1764
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1846
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1845
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1794
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1752
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1776
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2021
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1971
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1965
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1984
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2001
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1697
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1709
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1739
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1738
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1691
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1886
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1593
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1861
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1845
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1822
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1842
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1892
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1691
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1753
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1797

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.