کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1778
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2215
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1942
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1467
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1411
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1499
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1490
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1471
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1433
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1412
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1626
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1560
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1542
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1623
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1581
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1350
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1371
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1399
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1378
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1351
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1484
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1272
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1473
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1447
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1450
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1429
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1459
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1339
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1344
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1383

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.