کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1864
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2327
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2039
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1566
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1483
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1567
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 1557
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 1528
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1495
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1491
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1701
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1635
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 1620
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1692
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1650
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1406
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1431
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1466
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1434
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1414
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1568
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1330
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1545
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1516
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1511
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 1511
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1539
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1410
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1431
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1464

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.