کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2475
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3007
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2646
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2125
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 1986
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2094
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 2108
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 2046
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1984
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2017
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2281
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2232
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2194
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2207
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2247
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 1943
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 1939
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 1970
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 1946
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 1934
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2120
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 1842
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2096
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2049
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2045
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 2087
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2148
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1921
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 1976
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2011

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.