کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2971
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1916
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1819
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1741
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1893
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 2190
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2120
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1931
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2084
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1980
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2150
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1841
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1759
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2045
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2033
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1998
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1919
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1832
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1917
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2052
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1809
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1924
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1816
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1916
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1736
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1637
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1816
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1601
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1723
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1764

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.