کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2148
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1411
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1337
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1259
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1420
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 1634
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 1624
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1416
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1518
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1500
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1635
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1437
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1335
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1535
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1526
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1490
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1426
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1405
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1467
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1547
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1374
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1445
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1347
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1369
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1291
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1195
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1367
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1166
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1271
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1311

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.