کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2834
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1811
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1721
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1624
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1781
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 2073
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2024
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1819
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1955
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1865
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2049
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1761
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1688
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1946
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1939
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1897
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1815
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1750
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1823
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1952
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1723
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1832
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1720
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1792
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1654
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1552
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1730
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1522
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1636
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1678

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.