کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 3134
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 2055
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1955
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1895
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 2052
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 2332
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2267
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2074
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2249
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2158
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2300
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2002
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1885
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2194
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2169
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 2146
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2067
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1970
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2070
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2200
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1943
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2047
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1969
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2054
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1868
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1771
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1960
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1729
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1868
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1913

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.