کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2904
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1862
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1768
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1677
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1832
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 2137
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2069
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1873
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2014
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1920
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2094
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1799
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1718
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1988
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1980
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1940
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1867
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1791
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1869
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2007
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1764
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1875
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1769
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1845
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1688
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1592
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1772
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1561
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1674
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1719

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.