کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2483
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1540
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1483
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1383
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1556
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 1785
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 1774
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1554
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1672
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1624
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1766
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1543
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1459
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1686
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1676
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1634
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1555
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1531
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1590
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1693
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1489
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1574
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1489
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1538
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1417
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1320
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1493
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1294
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1397
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1435

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.