کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2776
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1759
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1680
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1584
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1742
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 2020
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 1984
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1775
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1897
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1821
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2010
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1734
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1656
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1906
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1893
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1859
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1762
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1714
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1780
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1908
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1689
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1794
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1688
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1748
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1621
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1525
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1694
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1490
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1593
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1643

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.