• 1
  • 1

کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 3318
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 2197
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 2089
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 2042
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 2210
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 2486
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2408
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2216
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2387
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2292
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2443
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2178
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2022
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2341
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2334
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 2293
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2230
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2109
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2246
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2336
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2077
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2182
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2103
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2202
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2020
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1903
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2115
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1869
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2004
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 2068

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.