کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 3038
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1970
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1872
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1803
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1969
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 2250
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2175
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1988
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2163
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2050
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2205
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1896
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1801
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2103
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2084
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 2049
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1970
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1886
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1970
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2110
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1853
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1968
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1871
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1974
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1784
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1693
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1869
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1650
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1779
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1817

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.