کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2633
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1652
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1584
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1488
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1648
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 1895
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 1882
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1669
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1785
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1729
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1902
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1641
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1566
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1797
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1791
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1754
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1660
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1624
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1684
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1802
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1596
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1693
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1599
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1651
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1522
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1425
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1600
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1395
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1499
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1548

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.