کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2710
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1705
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1638
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1540
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1701
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 1960
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 1934
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1724
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1843
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1783
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1956
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1694
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1614
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1855
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1842
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1812
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1713
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1674
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1738
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1854
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1647
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1748
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1651
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1708
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1582
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1479
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1654
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1451
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1551
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1597

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.