کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 1940
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1231
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1165
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1096
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1260
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 1459
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 1428
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1252
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1335
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1321
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1435
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1257
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1169
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1340
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1344
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1328
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1270
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1238
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1306
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1371
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1189
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1260
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1159
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1162
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1107
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1045
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1187
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1015
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1101
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1148

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.