کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 2027
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 1329
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 1257
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 1173
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 1344
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 1551
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 1539
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1338
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 1428
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1416
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 1536
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1360
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 1258
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 1447
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 1443
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 1412
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1350
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 1333
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1397
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 1460
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1284
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1356
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1257
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1263
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1202
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1117
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 1281
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 1088
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 1195
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 1237

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.