• 1
  • 1

پذیرش درخواست مهمان و انتقال دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی

پذیرش درخواست مهمان و انتقال دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی

........................

پذیرش دانشجویان مهمان و انتقالی ورودی سال های ۹۰ و ۹۱ در این دانشگاه  مقدور نیست. (به جز دانشجویان رشته پزشکی مراحل فیزیوپاتولوژی و بالینی با معدل حداقل ۱۷ ). به دلیل تکمیل ظرفیت، پذیرش دانشجوی رشته پزشکی  ورودی سال ۹۴ امکانپذیر نیست.
............................

 براساس مصوبه وزارت بهداشت و هیات امنای دانشگاه از دانشجویان میهمان و انتقال متناسب با مقطع و نوع درس شهریه اخذ می شود. (میزان شهریه همان شهریه دانشجویان مازاد و یا پردیس خودگردان خواهد بود.)

دانشگاه علوم پزشکی ایران هیچگونه تعهدی نسبت به تامین خوابگاه برای دانشجویان مهمان و انتقالی ندارد.

ثبت نام در سامانه هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند و  تصمیم نهایی در رابطه با  پذیرش یا عدم پذیرش دانشجو بعهده کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه خواهد بود. کمیسیون نقل و انتقالات این دانشگاه سالی دوبار در مرداد و دی ماه برای بررسی درخواست های متقاضیان تشکیل  خواهد شد
 
مسئولیت صحت اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقالات به عهده متقاضی است.

دانشگاه فاقد دوره شبانه است و تقاضای انتقال توام با تغییر رشته پذیرفته نمی شود. صرفاً درخواست داوطلبانی بررسی خواهد شد که ضمن اسکن کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز از طریق سامانه موفق به دریافت کد رهگیری شوند.

اصل مدارک و مستندات به همراه موافقت دانشگاه مبدا باید تا زمان اعلام نتایج کمیسیون نزد متقاضی بماند و از ارسال اصل مدارک به این دانشگاه خودداری کنند.

به درخواستهای اسکن شده ارسالی پس از تاریخ ۳۰ آذرماه و همچنین درخواست‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

.....................................

شرایط پذیرش دانشجوی مهمان:

بر  مبنای آیین نامه های آموزشی، ضروریست دانشجو در مقطع کارشناسی حداقل یک نیمسال و در مقطع  دکتری عمومی حداقل دو نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

بر مبنای آیین نامه آموزشی، دانشجویان مهمان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی PhD مجاز به اخذ بیش از ۵۰ درصد واحدهای درسی دوره در مرحله آموزشی نیست.

میانگین کل نمرات دانشجو در دانشگاه مبدا در  مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد باید حداقل ۱۶ و در مقطع دکتری عمومی پزشکی و دکتری تخصصی PhD حداقل ۱۷ باشد. این مورد شرط ضروری ارزیابی های بعدی است. (دانشجویان ورودی ۹۴ کارنامه کنکور خود را ارائه کنند.)

بررسی تقاضای ادامه مهمانی بیش از ۲ ترم در این دانشگاه مشروط به داشتن میانگین ۱۷ و نداشتن مشکل انضباطی و ارائه برگ تسویه حساب از دوره قبلی مهمانی و ارائه درخواست مجدد، برای سال بعد امکانپذیر است.

در شرایط زیر پذیرش دانشجویان متقاضی مهمانی به شرط موافقت دانشگاه مبداء دراولویت قرار می گیرد:      

الف: دانشجویان کلیه رشته ها با داشتن معدل کل ۱۸ به بالا

ب: حائزین رتبه اول تا دهم کشوری در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی

ج: دارندگان مدال المپیادهای کشوری

د: رتبه اول المپیادهای علمی دانشجویی کشور

دانشجویان باید مدارک مورد لزوم تقاضای مهمان شدن را اسکن کنند و از طریق الکترونیک ارسال کنند.

شرایط انتقال دانشجویان

انتقال در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ممنوع است.

انتقال در مقطع دکتری عمومی: نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در این دانشگاه کمتر نباشد (در صورت تایید مراتب فوق توسط دانشگاه مبدا درخواست انتقال دانشجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.)

این دانشگاه هیچگونه تعهدی در مورد انتقال دانشجویان مهمان ندارد. در موارد استثناء چنانچه دانشجویی در مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی حداقل ۲ ترم مهمان بوده و در مدت مهمانی میانگین کل ۱۷ را کسب کند، مشروط به نداشتن مشکل انضباطی می تواند درخواست انتقال دائم خود را همراه با مدارک و مستندات ارائه کند تا در کمیسیون مربوطه بررسی شود.

دانشجویان باید مدارک مورد لزوم تقاضای انتقال را اسکن کنند و از طریق الکترونیک ارسال کنند.

متقاضیان می توانند نتایج تصمیمات کمیسیون دانشگاه را در سامانه مربوطه در بهمن  ماه ۹۴ رویت کنند. دانشجویان باید از مراجعه حضوری به دانشگاه و یا اقدام برای اخذ توصیه نامه جدا" خودداری کنند.

کمیسیون نقل و انتقالات فقط به یکی از درخواستهای مهمانی یا انتقال رسیدگی می کند. بنابراین دانشجویان باید از ارائه تقاضای مهمانی و انتقال به طور همزمان جداً خودداری کنند.

نوشتن دیدگاه


ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.