• 1
  • 1

ادغام آزمون‌های تحصیلات تکمیلی آزاد و دولتی

ادغام آزمون‌های تحصیلات تکمیلی آزاد و دولتی

.........................

ادغام آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، استاندارد واحدی در آزمون‌های سراسری ایجاد می‌کند و باعث می‌شود عدالت آموزشی بین داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی برقرار شود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: اگر شیوه سنجش داوطلبان تحصیلات تکمیلی از پذیرش آنان جدا باشد ادغام آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی با مشکل روبرو نیست.

به گفته وزیر اسبق علوم، این طرح زمانی خوب است که سازمان سنجش سالی یک یا چند مرتبه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی برگزار و برای داوطلبان کارنامه صادر کند تا دانشگاه‌ها خودشان براساس کارنامه داوطلبان آنان را پذیرش کنند. به عبارت دیگر در این طرح باید سنجش از پذیرش جدا شود و همچنین آزمون ملی و استانداردی برای بخش دولتی و غیردولتی برگزار شود.

توفیقی اظهار کرد: ادغام آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی مشروط بر اینکه آزمون سالی چند بار برگزار شود و کارنامه داوطلبان نیز تا دو سال معتبر باشد مشکلی ندارد زیرا می‌تواند باعث برگزاری یک آزمون استاندارد شود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در پایان تاکید کرد: نکته اصلی این است که پذیرش براساس کارنامه ارائه شده از سوی سازمان سنجش برعهده خود دانشگاه‌ها باشد.

نوشتن دیدگاه


ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.