• 1
  • 1

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس کیش دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس کیش دانشگاه تهران

....................................................

پردیس کیش دانشگاه تهران برای نیمسال دوم 95-94 در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس KISH.UT.ACIRمراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه


ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.