• 1
  • 1

عدم پرداخت هزینه انصراف داوطلبانی که با درخواست چابجایی آنها موافقت شده است.

عدم پرداخت هزینه انصراف داوطلبانی که با درخواست چابجایی آنها موافقت شده است.

.......................................

دکتر علوی فاضل رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: کلیه داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند و همچنین داوطلبانی که با درخواست جابجایی آنها موافقت شده است بنا بر بخشنامه شماره 21/23215 مورخ 29/07/93 از پرداخت هزینه انصراف معاف می باشند. وی همچنان تاکید کرد که بخشنامه مذکور به تائید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی رسیده و اجرای آن توسط واحدهای دانشگاهی الزامی می باشد.

نوشتن دیدگاه


ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.