• 1
  • 1

دکتری پژوهش محور

  دوره دکتریPHD،بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است.هدف از ایجاد دوره دکتری تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش،در رشته تخصصی خود موثر بوده و به تازه هایی در جهان دست یابند.

............................................

دوره دکتری به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود:

مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو به عنوان دانشجوی دکتری آغاز و به امتحان جامع ختم می شود.

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

.................................................................

دکتری پژوهش محور:حداقل طول دوره تحصیل در مقطع دکتری پژوهش محور 3 سال می باشد که از همان ابتدا مطابق با نظر استاد راهنما بین 3 تا 8 واحد درسی به عنوان واحد درسی به دانشجو داده می شود و برای افرادی که 3 واحد درسی اخذ نموده اند 33 واحد پایان نامه و برای افرادی که 8 واحد درسی اخذ نموده اند 28 واحد پایان نامه لحاظ می گردد.در مجموع  دانشجویان دکتری پژوهش محور 33 واحد درسی را در طول دوره مذکور خواهند گذراند. 

عنوان بازدید
بازار کار رشته های دکتری پژوهش محور 3253
اعتبار مدرک تحصیلی دکتری پژوهش محور 3536
معرفی رشته های تحصیلی دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 94 2917
شرایط وام صندوق رفاه دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 94 3058
سنوات تحصیلی مجاز مقطع دکتری پژوهش محور 2918
مدرک زبان قابل قبول دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد 2947
شهریه دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 95 5336
شهریه دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 94 2981
انتخاب رشته دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 94 2790
شرایط مرخصی تحصیلی دکتری پژوهش محور سال 94 2876
شرایط انصرافی دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 94 2962
شرایط میهمانی دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 95 3096
شرایط انتقالی دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 95 3083
شرایط ثبت نام دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 95 3270
تکمیل ظرفیت دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 94 2874
ظرفیت پذیرش دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 95 3053
زمان دعوت به مصاحبه دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 95 3617
تعداد واحد پایان نامه دکتری پژوهش محور 3049
تعداد واحد درسی دکتری پژوهش محور 2960
زمان اعلام نتایج دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد سال 95 4180

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.