• 1
  • 1

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان تشکیل و با بکار گیری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی و انسانی دستگاه های اجرایی،نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد اقدام می کند.دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال در دو نوبت دانشجو می پذیرد.

.....................................

اهداف آموزشهای علمی کاربردی:

1-ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه(صنعتی،نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور

2-ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه

3-زمینه سازی زیر بنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین

عنوان بازدید
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 95 5810
معرفی رشته های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 95 5348
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 95 3908
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 95 5861
زمان برگزاری کلاس های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 2825
اعتبار مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی 3440
آدرس مراکز آموزشی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3270
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3053
شرایط انتقالی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3042
شرایط اخراجی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3082
شرایط میهمانی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3195
شرایط انصراف از تحصیل کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 2934
مراکز آموزشی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3189
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3139
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3191
شهریه کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3193
حداقل سابقه کار مرتبط شاغلین در دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی 2822
طول مدت تحصیل کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 2915
ملاک پذیرش دانشجو در کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3002
رشته های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی گروه فرهنگ و هنر سال 94 2677
رشته های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی گروه مدیریت و خدمات سال 94 2619
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی گروه کشاورزی سال 94 2632
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی گروه صنعت سال 94 2788
شرایط داوطلب شاغل کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 2743
شرایط داوطلب آزاد کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 2801
شرایط داوطلب بومی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی سال 94 3088

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.