• 1
  • 1

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3139
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3646
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3301
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2760
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 2665
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2766
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 2806
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 2721
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2669
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2646
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2970
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2927
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2858
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2844
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2904
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 2662
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 2551
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 2631
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2625
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 2611
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2755
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2456
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2730
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2698
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2709
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 2728
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2806
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2647
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2640
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2646

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.