• 1
  • 1

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3192
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3707
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3356
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2815
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 2698
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2800
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 2838
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 2756
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2711
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2678
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3011
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2965
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2888
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2878
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2936
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 2697
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 2588
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 2661
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2661
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 2640
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2788
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2489
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2763
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2721
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2749
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 2769
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2834
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2686
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2672
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2677

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.