• 1
  • 1

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3226
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3742
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3387
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2855
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 2725
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2833
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 2866
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 2783
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2741
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2712
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3038
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2990
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2914
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2907
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2969
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 2737
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 2619
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 2691
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2692
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 2666
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2821
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2519
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2797
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2750
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2775
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 2797
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2862
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2721
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2703
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2706

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.