• 1
  • 1

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن،مدرک کاردانی در رشته یا رشته های دانشگاهی است.تعداد واحد دوره کارشناسی ناپیوسته بر حسب رشته بین 65 تا 70 واحد درسی است و مدت تحصیل این دوره به طور معمول دو سال است.برای شروع به تحصیل در این دوره دانشجویان پس از اخذ مدرک دوره کاردانی ،در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی شرکت می کنند.

...................................

 

عنوان بازدید
رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3272
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3791
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3430
زمان اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2905
زمان اعلام نتایج کارشناسی ناپیوسته سال 94 2762
زمان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2874
زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال 94 2909
انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته سال 94 2829
انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2787
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2752
با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3077
با آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 3029
بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 94 2955
شهریه بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2948
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 3007
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته پیام نور سال 94 2780
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته موسسات غیرانتفاعی سال 94 2657
ظرفیت پذیرش دوره نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته سال 94 2726
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 2737
ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته سال 94 2700
شرایط تقسیط شهریه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2856
شرایط وام صندوق رفاه در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2556
شرایط وام وزارت علوم در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2833
شرایط معادل سازی در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2785
تغییر گرایش در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2811
شرایط مرخصی تحصیلی کارشناسی ناپیوسته سال 94 2832
تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته سال 94 2901
شرایط انصراف به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2772
شرایط انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2742
شرایط میهمانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 94 2740

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.