• 1
  • 1

کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 3875
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 2726
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 2571
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 2550
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 2720
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 3041
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2926
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2791
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2893
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2777
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2973
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2728
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2587
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2865
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2851
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 2783
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2752
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2620
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2765
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2837
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2605
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2702
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2611
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2724
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2528
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2403
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2610
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2390
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2512
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 2581

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.