• 1
  • 1

کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 4279
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 2839
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 2686
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 2702
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 2819
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 3139
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 3043
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2891
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2989
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2868
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 3068
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2818
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2682
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2972
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2936
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 2875
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2833
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2708
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2855
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2924
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2698
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2788
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2697
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2813
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2625
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2491
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2695
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2495
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2617
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 2664

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.