• 1
  • 1

کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 3936
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 2774
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 2612
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 2605
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 2755
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 3075
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2959
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2827
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2931
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2809
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 3008
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2756
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2623
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2914
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2885
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 2820
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2782
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2648
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2795
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2867
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2636
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2731
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2640
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2756
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2558
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2438
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2637
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2423
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2555
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 2608

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.