• 1
  • 1

کارشناسی پیوسته

کارشناسی دوره ای از آموزش عالی است که تحصیل در آن حداقل 4سال و حداکثر 6 سال انجام می پذیرد.کسب مدرک کارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.به کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان بگذرانند مدرک کارشناسی، معادل درجه شناخته شده Bachelors degree اعطا می شود.

....................................................................

کارشناسی پیوسته دوره ای است که پیش نیاز آن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی است و پذیرفته شدگان این دوره بر حسب رشته با گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد به اخذ مدرک نائل می شوند.برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته نیاز به تکمیل دوره پیش دانشگاهی و پذیرش از طریق قبولی در آزمون سراسری است.پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری،آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی انجام می پذیرد.

عنوان بازدید
تفاوت رشته های دوره تمام وقت و پاره وقت در مقطع کارشناسی 4116
معرفی به استاد در مقطع کارشناسی 2807
شهریه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی سال 94 2649
شرایط حذف اضطراری در مقطع کارشناسی سال 94 2658
رشته های پاره وقت مقطع کارشناسی سال 94 2789
رشته های تمام وقت مقطع کارشناسی سال 94 3106
تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی سال 95 2991
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2860
مشاوره رشته های مقطع کارشناسی سال 94 2957
شهریه رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 2838
رشته های مقطع کارشناسی پیام نور سال 94 3036
شهریه رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2789
رشته های موسسات غیر انتفاعی مقطع کارشناسی سال 94 2652
رشته های دوره روزانه کارشناسی سال 94 2939
رشته های دوره نوبت دوم کارشناسی سال 94 2911
شهریه رشته های نوبت دوم کارشناسی سال 94 2845
کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2807
زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور سال 94 2676
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2822
زمان اعلام نتایج با آزمون کارشناسی سال 94 2894
زمان اعلام نتایج اولیه رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2664
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2759
زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2666
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2783
زمان ثبت نام رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2588
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2462
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون کارشناسی سال 94 2667
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 2456
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کارشناسی سال 94 2585
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با آزمون کارشناسی سال 94 2634

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.